Start van consultatie AERIUS Calculator versie 2021 en wijziging stikstofregistratiesysteem

In de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering is opgenomen dat de PAS-meldingen gelegaliseerd gaan worden. De vergunning kan afgegeven worden als vanuit bronmaatregelen stikstofruimte is gecreëerd.

Om het mogelijk te maken dat er stikstofruimte vanuit bronmaatregelen voor PAS-meldingen beschikbaar komt en stikstofruimte voor PAS-meldingen te oormerken, moet het stikstofregistratiesysteem worden aangepast. De concept-regeling om dit mogelijk te maken is vanaf vandaag open voor consultatie.  De regeling regelt ook dat dit opgenomen wordt in de jaarlijkse actualisaties van AERIUS Calculator, het rekensysteem waarmee de stikstofdepositie van een project wordt berekend.

Daarnaast maakt de regeling het mogelijk om depositieruimte te reserveren voor clusters van woningbouwprojecten. Daarmee wordt het makkelijker om woningbouw te realiseren.

De regeling staat open voor consultatie tot en met 12 september 2021.