Webinar legalisering PAS-meldingen

Het ministerie van LNV houdt op maandag 10 mei om 19.00 uur een webinar over de stand van zaken rondom de legalisering van meldingen. Vanaf volgende week kunt u zich hiervoor aanmelden.