Verkenning stikstofuitstoot door dieren in de natuur

Het RIVM  heeft voor Nederland een inschatting gemaakt van de nog onbekende stikstofuitstoot door biologische bronnen vanuit de natuur. Vanuit de natuur gaat het dan om twee type bronnen: uitstoot van stikstofoxiden uit natuurbodems (bos en heide) en van ammoniak via de uitwerpselen van alle in de natuur levende wilde dieren in Nederland. De eerste bron werd altijd al meegenomen, de tweede is in deze studie verkend. Deze verkenning laat zien dat de uitstoot uit deze wilde dieren voor 1,5 procent bijdraagt aan de totale uitstoot van ammoniak. 

Wat is biogene emissie?

Stikstofuitstoot uit de natuur van biologische oorsprong heet ook wel ‘biogene stikstofemissie’. Het gaat dan om stikstofbronnen met een natuurlijke oorsprong, die niet door menselijk handelen zijn veroorzaakt. In dit onderzoek is voor het eerst een inschatting gemaakt van de ammoniakuitstoot uit de uitwerpselen van in de natuur levende dieren. De uitstoot van stikstofoxiden uit natuurbodems is al opgenomen in de Emissieregistratie. Lees meer.