Provincies houden kaarten AERIUS tegen het licht

Provincies hebben aangegeven dat percelen met regulier agrarisch gebruik worden verwijderd uit het programma AERIUS. Op die percelen hoeft niet getoetst te worden op de aanwezigheid van stikstofgevoelige natuur.

De bescherming van Natura 2000-gebieden is een belangrijke verantwoordelijkheid van provincies. Zij beheren kaarten waarop stikstofgevoelige natuur is aangegeven. Met deze kaarten wordt in het programma AERIUS de stikstofbelasting op een perceel berekend. Percelen met regulier agrarisch gebruik worden uit deze kaarten verwijderd. Deze percelen worden niet langer getoetst op de aanwezigheid van stikstofgevoelige natuur. Lees meer op de website van het IPO.