Handreiking Voortoets Stikstof

Op 3 maart 2021 is de Handreiking Voortoets Stikstof gepubliceerd. De Handreiking is bedoeld om initiatiefnemers duidelijkheid te verschaffen over een goede invulling en afbakening van de Voortoets.

In de Voortoets wordt beoordeeld of een plan of project zelfstandig of in combinatie met andere plannen of projecten significante negatieve gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Wanneer in de Voortoets op voorhand significante gevolgen met zekerheid kunnen worden uitgesloten, is geen passende beoordeling en, ingeval van projecten, geen vergunning vereist. Lees hier meer.