Locatie PAS-meldingen openbaar

Minister Schouten (LNV) heeft vandaag in een brief aan de PAS-melders laten weten dat zij genoodzaakt is om de locatiegegevens van PAS-melders bekend te maken via www.rijksoverheid.nl.

PAS-melders kunnen tot twee weken na het besluit tot openbaarmaking opkomen tegen dit besluit wanneer er sprake is van sabotage of een concrete dreiging daarvan. Het besluit wordt rond 4 maart 2021 gepubliceerd op aanpakstikstof.nl.

Wet openbaarheid van bestuur

Het verzoek tot openbaarmaking van de gegevens is gedaan volgens de Wet openbaarheid van bestuur. Eerder heeft minister Schouten laten weten tegen deze openbaarmaking te zijn, omdat daarmee de privacy in het geding zou zijn. Uiteindelijk heeft de Raad van State geoordeeld dat het verzoek gehonoreerd moet worden en de locatiegegevens bekend gemaakt moeten worden.

Handhaving

In de brief benadrukt minister Schouten dat zij met de provincies heeft afgesproken dat zij niet zullen handhaven gedurende de periode die nodig is voor de legalisering van de PAS-meldingen. In het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering is opgenomen dat alle PAS-meldingen gelegaliseerd gaan worden. De Eerste Kamer zal binnenkort debatteren en stemmen over deze wet.

Aanmelden voor vergunning noodzakelijk

Nog niet alle melders hebben zich aangemeld om in aanmerking te komen voor een vergunning.  Informatie hierover vindt u hier.

PAS-melder en geen brief ontvangen?

Deze kunt u opvragen via het contactformulier van de Helpdesk.