Webinar Stikstof en bronmaatregelen

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het webinar ‘Stikstof en bronmaatregelen’ op woensdag 16 december 2020 van 13.00 tot 14.00 uur.

Tijdens dit webinar wordt u onder leiding van dagvoorzitter Jessica van Spengen en Nick Renooij meegenomen in de achtergrond en actualiteit van de stikstofaanpak. We gaan in op maatregelen die we nemen in de sectoren industrie en energie, mobiliteit en landbouw om de uitstoot van stikstof bij de bron aan te pakken.

Het webinar is live te volgen middels een individuele link die u na aanmelding ontvangt. Tijdens het webinar kunt u via whatsapp vragen stellen. 

Aanmelden

Wilt u dit webinar bijwonen? Vul het aanmeldformulier hier in.

Voor aanvang van het webinar ontvangt u een link waarmee u op de aangegeven datum en tijd in de sessie kunt komen. Deel deze uitnodiging gerust met andere geïnteresseerden!

In het webinar zijn de volgende sprekers te gast:

©Rijksoverheid

Vera Pieterman

Sinds juli 2019 programmadirecteur Aanpak Stikstof bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tijdens het webinar is zij vaste gesprekspartner bij de drie onderdelen.

©Rijksoverheid

Zuhal Gül

Project-/programmamanager bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij is betrokken geweest bij de coördinatie van het pakket bronmaatregelen voor de sector mobiliteit. Zuhal vertelt over de bijdrage die mobiliteit levert aan de stikstofreductie. Welke extra (bron) maatregelen zijn genomen en welke effecten worden verwacht?

©Rijksoverheid

Timo Staal

Coördinerend beleidsadviseur bij directie Topsectoren en Industriebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Timo gaat in op bronmaatregelen voor de sector industrie en energie.

©Rijksoverheid

Susanne Sütterlin

Sinds januari 2018 programmamanager bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hier werkt zij o.a. aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming (Sbv) en de Landelijke beeïndigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv).