Extern salderen met veehouderijen bij meer provincies mogelijk

Meerdere provincies zullen de komende weken extern salderen met veehouderijen mogelijk maken. Met het Rijk hebben de provincies diverse waarborgen afgesproken om tot zorgvuldige openstelling over te gaan. Daarnaast maakt ook het Rijk natuurtoestemmingen met gebruikmaking van extern salderen mogelijk.  Voor natuurtoestemmingen zijn de provincies doorgaans bevoegd gezag, maar voor bepaalde natuurtoestemmingen is dat het Rijk.

Hiermee ontstaat een extra mogelijkheid voor initiatiefnemers in alle sectoren om projecten met stikstofuitstoot te realiseren, namelijk door stikstofruimte over te nemen van veehouderijen die geheel of gedeeltelijk stoppen. Bij elke transactie komt 30% van de overgenomen stikstofruimte ten goede aan de natuur, waarmee per saldo de depositie van stikstof daalt.
 
Over het zorgvuldig (gefaseerd) openstellen van extern salderen met veehouderijen zijn alle provincies al geruime tijd in overleg met betrokken sectoren. Op basis van de voortgang van dit overleg, waarbij in iedere provincie een brede afweging wordt gemaakt met alle sectoren, zal in provincies op verschillende momenten hierover worden besloten.