Aanvraag NDFF kosteloos voor particuliere initiatiefnemers

Vanaf 1 juli 2020 kunnen particuliere initiatiefnemers een aanvraag indienen bij de Nationale Databank Flora en Fauna voor natuurdata, die zij nodig hebben bij stikstof gerelateerde vergunningstrajecten. Voor deze aanvraag zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

Dat heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekend gemaakt naar aanleiding van de aangenomen motie Schalk over de openbaarmaking van natuurdata.

De Nationale natuurdatabank bundelt en valideert natuurgegevens in Nederland. Deze gegevens brengen in beeld wat in een bepaald gebied bekend is over het voorkomen van planten- en diersoorten. Deze gegevens worden onder andere gebruikt tijdens stikstof gerelateerde vergunningstrajecten.