Reactie op sectorvoorstel stikstofreductie

Minister Schouten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in een Kamerbrief gereageerd op het sectorvoorstel voor stikstofreductie via een voermaatregel. De voermaatregel moet juridisch houdbaar en uitvoerbaar zijn om vergunningverlening voor woningbouw te realiseren, en dat lukt onvoldoende met het sectorvoorstel, aldus Minister Schouten.