Minister geeft reactie op eindadvies Adviescollege Stikstofproblematiek

Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) geeft in de brief aan dat het kabinet de kabinetsdoelstelling voor de vermindering van de stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden zal opnemen als resultaatsverplichting in het wetsvoorstel natuurverbetering en stikstofreductie. Ook geeft ze aan dat het kabinet een drempelwaarde voor de bouw gaat onderzoeken en uitwerken teneinde de toestemmingsverlening te vereenvoudigen.