Adviescollege Stikstofproblematiek overhandigt eindrapport: Niet alles kan overal

Het adviescollege Stikstofproblematiek heeft vandaag hun eindadvies overhandigd aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In opdracht van minister Schouten adviseert het adviescollege, onder voorzitter van Johan Remkes, over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek. Het eindadvies, ‘Niet alles kan overal’, volgt op eerdere rapporten: het korte-termijnadvies ‘Niet alles kan’ van september 2019, het advies ‘Bemesten en beweiden in 2020’ van december 2019 en het advies voor de Luchtvaartsector van januari 2020.