Internetconsultatie wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering met een week verlengd

De internetconsultatie van het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering wordt met een week verlengd. Dat schrijft minister Schouten in de Kamerbrief van 3 juni 2020. 

De verlening is op verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  Met de verlening geeft minister Schouten partijen die tot op dit moment niet (voldoende) hebben kunnen reageren, de gelegenheid dit alsnog te doen. De internetconsultatie zal eindigen op woensdag 10 juni 2020 aan het einde van de dag.