Kabinet ontwikkelt systeem om vergunningverlening woningbouw snel te starten

Op 13 november kondigde het kabinet aan om de vergunningverlening voor de bouw van circa 75.000 woningen en een aantal grote infrastructurele projecten mogelijk te maken. Op 16 december informeerde het kabinet de Tweede Kamer hoe het hier in praktische zin invulling aan wenst te geven. Het introduceert hiervoor een stikstofregistratiesysteem. Iedereen die wil meedenken bij de ontwikkeling van dit systeem, kan tussen 20 december en 9 januari reageren op de ministeriële regeling die ten grondslag ligt aan het systeem. Dat kan via de website www.internetconsultatie.nl.

De werking van het stikstofregistratiesysteem is eenvoudig. Het helpt het bevoegd gezag, bijvoorbeeld de provincie, bij de vergunningverlening. Voorwaarde voor het systeem is dat er eerst stikstofruimte wordt gecreëerd door maatregelen die de stikstofneerslag verminderen. De verlaging overdag van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 km/uur is de maatregel die het snelst stikstofruimte gaat opleveren. Vervolgens  kan een deel van die ruimte (maximaal 70%) worden besteed aan economische ontwikkelingen. De overige 30% valt toe aan de reductie van stikstof en daarmee aan natuur. Het registratiesysteem zorgt er voor dat  voor ieder Natura 2000- gebied in beeld komt welke beschikbare depositieruimte verdeeld kan worden bij de vergunningverlening, in eerste instantie voor woningbouw en een beperkt aantal grote wegenprojecten.

Meedenken

Met de inwerkingtreding van de ministeriële regeling komt er een wettelijke basis voor bevoegde gezagen om te werken met het registratiesysteem. Die regeling gaat voor de kerst in openbare consultatie (op www.internetconsultatie.nl), waarna zij in januari wordt vastgesteld en gepubliceerd. U kunt tussen 20 december en 9 januari reageren op het concept van deze regeling, zodat uw reactie bijdraagt aan een verbetering ervan.

Enige tijd na de consultatie kunnen vergunningen voor woningbouw en specifieke infraprojecten die gebruik willen maken van het stikstofregistratiesysteem worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. Voor die tijd kunt u uw vergunningaanvraag natuurlijk vast voorbereiden. Er is een standaard behandeltermijn van 13 weken, met mogelijke verlenging van 7 weken. Dan weet u of u ook daadwerkelijk een vergunning krijgt toegekend.