Meerderheid Eerste Kamer steunt Spoedwet aanpak Stikstof

De Eerste Kamer heeft vanavond ingestemd met de Spoedwet aanpak Stikstof. De wet helpt om volgend jaar woning- en wegenbouwactiviteiten mogelijk te maken en daarbij ook aan natuurherstel te doen. De wet treedt op 1 januari 2020 in werking.

De Spoedwet regelt onder meer dat de ammoniakuitstoot via veevoer verlaagd mag worden. De Spoedwet legt ook de basis voor een stikstofregistratiesysteem. Dit systeem zorgt er voor dat voor ieder Natura 2000-gebied in beeld komt welke beschikbare depositieruimte verdeeld kan worden bij de vergunningverlening. In eerste instantie geldt dit voor woningbouw en een beperkt aantal grote wegenprojecten. Voorwaarde voor het systeem is dat er eerst stikstofruimte wordt gecreƫerd door maatregelen die de stikstofneerslag verminderen.