26 partijen tekenen Malieveldverklaring om stikstofuitstoot in bouw te reduceren

26 partijen in de bouw- en vastgoedketen hebben op 12 december 2019 de Malieveldverklaring Emissievrij ontwerpen, ontwikkelen en bouwen ondertekend. De verklaring werd door Annemarie van Doorn, de directeur van Dutch Green Building Council (DGBC) overhandigd aan minister Stientje van Veldhoven, tijdens het DGBC Congres ‘Stikstofvrij bouwen en ontwikkelen #hetkanwel’ in The Hague Conference Centre. 

Terugdringen stikstofemissies als belangrijke opgave

Met deze Malieveldverklaring geven partijen aan dat ze het terugdringen van stikstofemissies voor zichzelf als een belangrijke opgave zien. Zij willen stikstofemissies aanpakken in samenhang met andere opgaven rond CO2-reductie en fijnstof. Met de ondertekening bundelen ze de krachten om de emissies ten gevolge van bouwactiviteiten, nieuwe gebouwen en gebiedsontwikkelingen versneld te reduceren.

Ondertekend door bouwers, ontwikkelaars, financiers en anderen

Dutch Green Building Council (DGBC) nam het initiatief tot deze ambitieverklaring na het ontstaan van de stikstofcrisis. De Malieveldverklaring is ondertekend door bouwers, ontwikkelaars, ontwerpers, financiers, toeleveranciers, maatschappelijke organisaties en intermediairs.

Lees het volledige nieuwsbericht over de Malieveldverklaring op Dutch Green Building Council.