Provincies: noodzakelijke maatregelen voor stikstofgevoelige natuur goed op schema

De maatregelen die in Nederland in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof waren afgesproken om verslechtering van stikstofgevoelige natuur te voorkomen liggen goed op schema. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage die de 12 provincies vandaag publiceren.

1847 herstelmaatregelen

De 12 provincies en de ministeries van LNV, IenW en Defensie werken sinds 2015 gericht aan herstelmaatregelen in stikstofgevoelige natuur in 118 Nederlandse Natura 2000-gebieden, waarmee verslechtering van deze gebieden wordt voorkomen. Dat is een forse opgave: 1847 maatregelen moeten in 2021 zijn uitgevoerd. Hiervan zijn 516 maatregelen afgerond (peildatum 31 maart 2019). 1255 maatregelen zijn op dit moment nog in uitvoering. Daarmee ligt de totale opgave voor meer dan 95% op schema.

Het Kootwijkerzand

Een voorbeeld van een herstelgebied is het Kootwijkerzand. Dit is het grootste stuifzandgebied van West-Europa. Op het Kootwijkerzand verdringt mos de planten en dieren die eigenlijk in dit gebied thuishoren. Boswachter Laurens werkt hier aan herstelmaatregelen voor de natuur. Om het gebied in stand te houden wordt de laag mos verwijderd en afgevoerd. Laurens geeft aan dat er meer gedaan moet worden om de natuur blijvend te versterken.

Video: natuurherstel op het Kootwijkerzand

Bekijk meer herstelmaatregelen in de 118 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Lees het volledige nieuwsbericht over de herstelmaatregelen.