Provincies stellen beleidsregels aanpak stikstof vast

Alle 12 provincies hebben de beleidsregels intern en extern salderen vastgesteld, waarvan de provincie Friesland onder voorbehoud.

Daarmee zijn de nieuwe beleidsregels voor de vergunningsverlening voor activiteiten van kracht, behalve in Friesland. Op donderdag 12 december 2019 worden de nieuwe beleidsregels gepubliceerd op de sites van de provincies.