Omschakelfonds

Er komt een omschakelfonds voor agrariërs die willen omschakelen naar kringlooplandbouw. Waarom is deze maatregel genomen?

Agrariërs die willen omschakelen naar kringlooplandbouw lopen soms tegen financieringsproblemen aan. Het kabinet werkt op basis van ideeën van diverse partijen aan een zogenoemd omschakelfonds. Dit fonds zal bestaan uit een aantal manieren waarop agrariërs financieel kunnen worden ondersteund bij de omslag naar kringlooplandbouw.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om samenwerkende agrariërs die moeten investeren in grond om natuurinclusieve producten te verbouwen of om agrariërs die willen innoveren met ander, duurzamer veevoer. Met het omschakelfonds helpen we agrariërs met de financiering die zij voor deze omschakeling nodig hebben.

Wanneer komt dit omschakelfonds er?

De minister informeert de Tweede Kamer voor de zomer van 2020 over de voortgang van het omschakelfonds. Op dit moment wordt nog onderzocht hoe dit fonds eruit moet zien, samen met de verschillende betrokken partijen, en met onderzoek door de Wageningen Universiteit (WUR).

Waar kan men meer informatie vinden over dit omschakelfonds?

Het omschakelfonds is nog in ontwikkeling. Hierover wordt meer bekend in de zomer.

infographic Landbouw maatregelen

Beeld: ©LNV / Mooijontwerp