Extern salderen

Wanneer wordt extern salderen voor veehouderijbedrijven opengesteld? En welke voorwaarden worden hieraan gesteld?

Samen met de provincies is afgesproken dat extern salderen met veehouderijbedrijven weer wordt opengesteld op korte termijn. Daarbij is afgesproken dat provincies de regie houden op extern salderen, om te zorgen dat ongerichte en ongecontroleerde opkoop wordt voorkomen.

Waarom is deze maatregel genomen?

De maatregel is genomen omdat een partij die bijvoorbeeld wil uitbreiden, daarbij in sommige gevallen ook extra stikstofdepositie veroorzaakt. Binnen een gebied mag deze depositie niet boven een bepaalde waarde komen. Daarom moet de uitstoot van de ‘extra’ depositie door uitbreiding, worden gecompenseerd. Dat kan een partij doen door een ander bedrijf op te kopen. Dat heet extern salderen.

Wanneer gaat extern salderen met veehouderijbedrijven in?

Daarover worden op dit moment nog afspraken gemaakt met de provincies. De insteek van het kabinet en de provincies is om extern salderen met veehouderijbedrijven op korte termijn mogelijk te maken.

Waar kan men terecht voor informatie over extern salderen?

Provincies zijn vergunningverlener bij extern salderen. Agrariërs kunnen dus bij de eigen provincie terecht. Provincies registreren de aanmeldingen van geïnteresseerden. Zodra meer duidelijk is over extern salderen, ontvangen zij bericht. 

©Beeld: ©LNV / Mooijontwerp