Over de Kamerbrief van 7 februari 2020: landbouwmaatregelen

Op 7 februari 2020 heeft het kabinet een set maatregelen aangekondigd om de  stikstof-uitstoot binnen de landbouwsector te verminderen. Deze maatregelen kunnen vragen met zich meebrengen. Hieronder staan per maatregel een aantal vragen en antwoorden die meer duidelijkheid geven.

Waar kunnen agrariërs terecht voor meer informatie
©LNV