Maatregelen

Met een pakket maatregelen werken we toe naar een duurzame oplossing van de stikstofproblematiek en het herstel van de natuur. Bijvoorbeeld door een andere samenstelling van veevoer te gebruiken, of stallen te innoveren. Op deze pagina staan alle maatregelen die het kabinet neemt om de stikstof-uitstoot te verminderen.

Maatregelen Landbouw

Maatregelen Mobiliteit

Maatregelen Infrastructuur

Maatregelen Woningbouw

Maatregelen Natuurherstel