Hoe we het stikstofprobleem oplossen

Helaas is er niet één simpele oplossing voor het stikstofprobleem. Daarvoor is het te complex. Snelheid staat voorop, maar wat we doen moet wel juridisch houdbaar en technisch uitvoerbaar zijn.

Inmiddels zijn verschillende stappen gezet om uit de stikstofcrisis te komen. Met nieuwe maatregelen is de afgelopen maanden gewerkt aan een duurzame oplossing van de stikstofproblematiek. Hierbij staan het herstel van de natuur en het op gang brengen van de vergunning verlening voorop.

De volgende stappen zijn het afgelopen half jaar gezet: tijdlijn