Alles over het stikstofprobleem

Stikstof is op zichzelf geen probleem. Het is een gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78% van alle lucht om ons heen bestaat uit stikstof. De natuur kan niet zonder. Onze voedselproductie is ervan afhankelijk.

De basis

Stikstof wordt pas schadelijk als het zich bindt aan andere stoffen, zoals zuurstof en waterstof. Deze zogeheten stikstofoxiden komen vooral in de lucht door uitlaatgassen en de uitstoot van industrie. Ammoniak ontstaat voornamelijk door veeteelt en landbouw. De industrie, bouw en het verkeer hebben daar ook een aandeel in.

Neerslag van stikstof

Wat in de lucht zit, komt ook weer naar beneden. Dat noemen we stikstofdepositie, ofwel de neerslag van stikstof. Letterlijk, wanneer het regent, maar ook wanneer planten of de bodem direct stikstof uit de lucht opnemen. Hoe meer stikstof in de lucht, hoe rijker het aantal voedingstoffen in de grond.

Ramp voor biodiversiteit

Sommige planten profiteren daarvan. Zeldzamere soorten, zoals heide, krijgen het juist moeilijk. Sommige natuurgebieden kunnen daardoor compleet veranderen. Want met de zeldzame planten, verdwijnen ook dieren die daarvan leven. We zeggen dan dat de biodiversiteit (het aantal verschillende soorten planten en dieren) afneemt.

Bescherming natuurgebieden

Dat willen we voorkomen. In Nederland zijn daarom, net als in vrijwel alle andere Europese landen, natuurgebieden aangewezen die we willen beschermen. Voor die ruim 160 zogeheten Natura2000-gebieden is dan ook afgesproken dat er een maximale hoeveelheid stikstof mag neerslaan. Daar gaan we (nog steeds) dik overheen.